UNFPA, UN Women dhe UNKT dorëzuan pako higjienike

Kategori: Lajme
Organizatat: UNFPA , UNKT , UN Women

Dje UNFPA Kosova, Ekipi i KB i KB dhe UN Women dorëzuan pako higjiene, rroba dhe shtresa të krevateve në lehtësira të përkohshme karantinë për dhunën me bazë gjinore dhe rastet e të mbijetuarave të dhunës në familje para pranimit në strehimore.

Me rritjen e dhunës në familje është e domosdoshme që shërbimet e strehimit të mbeten funksionale dhe të arritshme për të gjithë, madje edhe në kohën e pandemisë # Covid19.

Ministria e Shëndetësisë Ministria e Drejtësisë Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit Kryqi i Kuq i Kosovës / Red Cross of Kosova

Lexo më shumë