OpisMEDIJavanje me Tamara Skrozza

| #KoSSev #UNMIK

Në situata emergjente, publiku veçanërisht tregon qartë dhe qartë nevojën për informim në kohë dhe të saktë. Armiku i situatave emergjente është paniku, dhe mungesa e informacionit në kohë dhe të saktë është shkaktari i panikut.

Gjithashtu, në mungesë të një informacioni të tillë dhe për shkak të nevojës së publikut për të njëjtën, paraqitet dezinformata, gjegjësisht "lajmi i rremë".

Mungesa e informacionit dhe dezinformatave cilësore shkatërron sigurinë dhe cilësinë e jetës dhe shoqërisë sonë.

Në pandeminë koronare të virusit që ka goditur njerëzimin në të gjitha pjesët e planetit, ky virus është ende i panjohur. Ajo është duke u mësuar në fluturim, dhe ne do të mësojmë vetëm për pasojat e ndryshimit global, të mirat dhe të këqijat e sistemit në mjediset tona.

Fatkeqësisht, secili prej nesh është një bashkëkohës i bollëkut të informacionit nga njëra anë, e cila për shumë njerëz shndërrohet në oversaturation, dhe nga ana tjetër - ende të panjohura të panumërta për pandeminë dhe momentin e ri në të cilin e gjetëm veten.

Secili prej nesh, megjithatë, mund të marrë parasysh vetveten dhe për përfitimin e mjedisit të tij në shoqëri se si ai është i informuar dhe në çfarë mënyre do të kuptojë përmbajtjen e mediave në smogun e sotëm të informacionit.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë