OpisMEDIJavanje me Sanja Sovrlić

| #KoSSev #UNMIK

Të gjithë kanë të drejtë të hyjnë në dokumente me rëndësi publike, megjithëse më së shpeshti pritet nga gazetarët, tha kryeredaktori i portalit Crno Beli Svet, Sanja Sovrlic. Shtë e rëndësishme të përdorni këtë mundësi sepse institucionet nuk janë pronë private e individëve dhe të gjithë kanë të drejtë të dinë se si shpenzohen paratë e qytetarëve, shtoi Sovrlic.

Në episodin e fundit të fushatës së shkrim-leximit mediatik "OpisMEDIJavanje", Sanja Sovrlic foli për atë informacion që ka rëndësi publike, kush mund ta përdorë atë dhe si dhe pse respektimi i ligjit për qasje në informacione me rëndësi publike është i rëndësishëm si për qytetarët si individë dhe gazetarët si profesionistë.

“Informacioni me rëndësi publike është informacioni që gjendet në dokumentet që disponojnë autoritetet - institucionet lokale ose qendrore, i cili është subjekt i ose për të cilin ka interes publik. Këto janë memorandume të ndryshme, kontrata, marrëveshje, projekt-buxhete dhe të ngjashme. Ekzistojnë një gamë e gjerë e dokumenteve që janë me interes publik, "nënvizoi Sovrlic.

Një kërkesë për të hyrë në dokumente të tilla mund të paraqitet nga çdo qytetar, me shkrim ose me gojë, ose duke paraqitur një kërkesë te zyrtari përgjegjës për informacionin publik, ajo tha, duke shtuar:

“Sidoqoftë, në Kosovë, shpesh merresh me institucione që nuk kanë zyrtarë përgjegjës për marrjen e kërkesave të tilla. Shumë shpesh, ata e përdorin këtë si një justifikim që nuk mund ose nuk kanë aftësi t'i përgjigjen këtyre kërkesave ".

Sovrlic, megjithatë, theksoi se kërkuesi i informacionit nuk duhet të jetë i kënaqur me këtë, ose me një përgjigje që nuk jep informacion të plotë. Ajo u kërkoi atyre që të përdorin çdo mundësi ligjore në dispozicion për t'i detyruar institucionet të kryejnë punën e tyre - duke iu drejtuar Avokatit të Popullit ose gjykatës kompetente rajonale.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë