Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

us.jpg | #YOUTH #UN #UNMIK

UNMIK ishte një nga tre misionet e KB që prezantuan praktikat e tyre më të mira në mbledhjen e formulave Arria të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara * "Zbatimi i axhendës së të rinjve, paqes dhe sigurisë nga operacionet e paqes të KB" të mbajtur në 9 shtator.

Gjatë takimit, Këshilltarja e Rinisë së UNMIK-ut Iana Minochkina informoi Këshillin rreth mënyrës se si misioni lokalizoi axhendën e KB-së për Rininë, Paqen dhe Sigurinë (YPS) përmes një procesi përfaqësues të konsultimit për të rinjtë në mbarë Kosovën dhe miratimit të "Udhërrëfyesit të Kosovës për YPS". Ajo gjithashtu nënvizoi faktorët kryesorë vijues që kontribuojnë në zbatimin e suksesshëm të Programit YPS të misionit nën udhëheqjen e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefit të Misionit Zahir Tanin:

  • Puna me të rinjtë si partnerë dhe fillimi i një rrjeti multi-etnik të ndërtuesve të paqes në Kosovë;
  • Përkrahje e dedikuar për iniciativat e paqes të drejtuara nga të rinjtë;
  • Rrjetëzimi dhe partneriteti përmes rrjetit joformal të Këshilltarëve të Rinisë që punojnë në Somali, Irak dhe Kolumbi, si dhe bashkëpunimi me Ekipin e KB të KB, Zyrën për Ndihmën e Ndërtimit të Paqes dhe të Dërguarin e Rinisë së KB.
"Të gjitha përpjekjet për të përparuar paqen dhe sigurinë në Kosovë duhet të përfshijnë fuqizimin dhe pjesëmarrjen efektive të të rinjve në ndërtimin e besimit ndëretnik, qeverisjen lokale dhe zhvillimin ekonomik," i tha Minochkina Këshillit.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

143177546_1790095367821422_7895109050811878444_oNNN.png

Seri uebinarësh: 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐚𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬

YIHR KS në bashkëpunim me organizatën partnere NVO Sokrat organizoi me sukses webinarin e radhës me nxënës/e të shkollave të mesme

Lexo më shumë
140428697_4218642854815701_1317144363911938559_o.jpg

Dorëzimi i ndihmave për shtëpitë e përmbytura

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM), ka ofruar ndihmë për familjet më të prekura gjatë përmbytjeve katastrofike të fundit

Lexo më shumë