Përgjigje ndaj pandemisë aktuale COVID-19

Vertical.png | #UNKT #COVID19 #UNHCR #UNWomen #IOM

Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT) ofron përgjigje socio- ekonomike ndaj pandemisë aktuale COVID-19. Tre agjenci të OKB-së: IOM, UNHCR dhe UN Women kanë filluar implementimin e përbashkët të projektit “Luftimi i pabarizve egzistuese të shkaktuara nga COVID 19 në Kosovë duke ndihmuar komunitetet jo-shumicë të Kosovës dhe të mbijetuarit e dhunës në familje”. Projekti synon të adresojë si shëndetin publik, ashtu edhe sfidat humanitare dhe zhvillimore të paraqitura nga pandemia në vazhdim.

Projekti është themeluar nga Fondi i Mirëbesimit i Kombeve të Bashkuara me Shumë Partnerë për Reagimin ndaj COVID-19 dhe Rimëkëmbjen, i krijuar për të ndihmuar më të cenueshmit nga vështirësitë ekonomike dhe vështirësitë sociale.

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

undp1.jpg

Dashni e kujdes

Fushata #dashniekujdes kundër diskriminimit dhe stigmatizimit të personave të infektuar me virusin Covid-19 në Kosovë.

Lexo më shumë
us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë