Mbështetja e Bashkimit

| #BritishEmbassy #LANGUAGE #VocUp #IOM #UNMIK

Njihuni me Shukrije, një nga studentët e përkushtuar të Voc-up.com. Voc-up është një platformë falas online për të mësuar gjuhën shqipe dhe serbe. Shikoni pse Shukrije dëshiron të mësojë një gjuhë tjetër.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

152867918_189033369644571_2407974891780106805_n res.jpg

Thirrje për pjesëmarrës/e

GAIA Kosova po organizon një punëtori për paqen në Mitrovicë më 3 mars 2021, e cila do të drejtohet nga Nejat Ismajli.

Lexo më shumë
153703862_4044631335570146_7256673688564903399_o.jpg

PUNËTORI: Themelimi i Rrethit kohesiv

Një punëtori për themelimin e Rrethit Kohesiv, si pjesë e aktivitetit RCT, u mbajt sot në Mitrovicë.

Lexo më shumë