image

Bashkohuni me nismën për Drejtësi Mjedisore në Ballkanin Perëndimor!

Kategori: Lajme

Etiketat: #ENVIRONMENT

JOINT LETTER BERLIN PROCESS ENVIRONMENT.pdf

Gjatë Forumit të Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e Mirëbesimit në Kosovë, të mbajtur më 21-23 nëntor në Selanik, përfshirë nga shoqëria civile, të rinjtë dhe influencuesit në media; Grupi i Fokusit Mjedisor ka lansuar një letër të përbashkët për të theksuar rëndësinë e përfshirjes së promovimit të drejtësisë mjedisore dhe mbrojtjes së mjedisit në kuadër të vendimmarrjes së Tregut të Përbashkët Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Në këtë letër, drejtuar qeverive, organeve rajonale dhe institucioneve përkatëse, nënshkruesit theksuan gjashtë fusha që kërkojnë veprim: Integrimi i drejtësisë mjedisore në politika dhe praktikë; promovimi i një qasjeje gjithëpërfshirëse në vendimmarrje; krijimi i mekanizmave efikas të monitorimit; prioritizimi i mbrojtjes së burimeve natyrore; investimi në teknologji dhe infrastrukturë të pastër; dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, adresimi i pabarazisë në padrejtësitë mjedisore.

Letra deri më tani është nënshkruar nga më shumë se 30 organizata, individë dhe institucione nga të gjitha komunitetet dhe do të qëndrojë e hapur për nënshkrime deri në takimin e vitit të ardhshëm të Procesit të Berlinit të organizatave të shoqërisë civile, ku do të prezantohet si një nismë e përbashkët

Për të nënshkruar letrën dhe për t'iu bashkuar nismës, dërgoni një email/mesazh në [email protected] ose @trustbuildingks me:

Emri:

Mbiemri:

Organizata (nëse është e përshtatshme):

Adresa e emailit:

Ju mund ta nënshkruani letrën si organizatë ose si individ

Nënshkruesit:

1. Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari

2. Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovicë

3. Komuna e Mitrovicës Jugore

4. Rrjeti CSR i Kosovës

5. OJQ EcoZ

6. OJQ Akvarijus APA

7. OJQ CASA

8. Qendra për diversitetin kulturor dhe zhvillimin e pakicave - CCDMD

9. K.R. M Eko Regjioni

10. Shoqata rinore “Graçanica e re aktive”

11. IAP

12. Lets’ do it Kosova

13. Primo la Tolleranza

14. Balkan Sunflowers Kosova

15. Iniciativa e Re Sociale

16. Kolegji AAB

17. Grupi mediatik i Gorazhdecit

18. Abulhadi Krasnic, Kryetar i Komunës së Mamushës/Mamuša

19. Ardian Gjini, Kryetar i Komunës së Gjakovës/ Đakovica

20. Dhurata Prokshi, studiuese

21. Vesna Ordiq, drejtoreshë ekzekutive OJQ Sabor

22. Milija Biševac, GI Zubin Potok

23. Aleksandar Arsenijeviq

24. Katarina Marinkoviq, gazetare

25. Slađana Lazić, ZKKK Kosovë Polje/ Fushë Kosovë

26. Suzana Marić, CASA/ UYTF

27. Vesna Stajić ŽEC/ QPG/WIC

28. Jelena Gjokiq, Profesor Phd

29. Egzon Sadiku, psikolog

30. Jelena Aksentijeviq, arkitekte

31. Blerinda Veliu, sipërmarrëse, konsulente për qëndrueshmërinë

32. Zana Bajrami Rama, drejtore ekzekutive e rrjetit CSR

33. Egzona Shala, drejtore ekzekutive EcoZ

34. Burim Shala, regjisor Eko regjioni

35. Nazim Mehmeti, sipërmarrës, drejtor Pelivan