Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
256 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë Completed USAID
BIRN
ATRC
Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019
260 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
262 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
264 Fuqizimi i grave në ekonomi përmes ndërmarrësisë In Progress ATRC
USAID
Innovative Community Development Center
Lipjan 01, July 2019 01, April 2020 #GENDER EQUALITY
266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
Communication for Social Development
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020 #GENDER EQUALITY
267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
Communication for Social Development
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020 #GENDER EQUALITY
268 Qëndroni për pronën e saj! In Progress ATRC
USAID
W4WK
Kosova e gjerë 01, July 2019 01, September 2020 #GENDER EQUALITY
270 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë In Progress ATRC
USAID
Sindromi Down Kosova
Kosova e gjerë 01, July 2019 01, July 2020 #YOUTH
272 Rinia për ndryshime In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020 #YOUTH
BACK TO TOP