Sindromi Down Kosova

Sindromi Down Kosova

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
270 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë In Progress ATRC
USAID
Sindromi Down Kosova
Kosova e gjerë 01, July 2019 01, July 2020 #YOUTH

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP