Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore

Përmes trajnimeve, ngjarjeve kulturore dhe vizitave, miqëve nga bashkësi të ndryshme etnike u është dhënë mundësia të takohen, diskutojnë dhe shkëmbejnë mendime mbi proceset e pajtimit. Pjesëmarrësit, kryesisht K-serbë dhe të rinj shqiptarë, punuan për të kuptuar konceptet e llojllojshmërisë, identitetit dhe si formohen këto nga interpretime të ndryshme të historisë dhe politikës. Më e rëndësishmja, pjesëmarrësit u trajnuan për të identifikuar narrativat në kundërshtim me proceset e pajtimit dhe për të mbajtur mesazhin e paqes në komunitetet e tyre. Lexo më shumë në:http://ycc-leposavic.com/

Organizatat: NGO YCC , UNMIK
Vendndodhjet: Prishtinë , Leposaviq
Data e fillimit : 10, January 2019
Data e përfundimit : 10, May 2019
Etiketat: #YOUTH