Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Jugut , Prishtinë , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

28 National Centralised Criminal Records System Sistemi Kombëtar i Centralizuar i Regjistrimit të të Dhënave Penale In Progress Gjykata Themelore Prishtinë
EU
Prishtinë

#HUMAN RIGHTS

33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë

#LANGUAGE

65 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

109 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

110 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

111 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

114 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

116 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

139 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

159 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi Completed UNMIK
Gjykata e Apelit Kosovëdhe
Akademia e Kosovës për Drejtësi
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

167 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
NGO ACDC
UNOPS
Instituti Kosovari Drejtësisë
Gjykata Themelore Prishtinë
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

173 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Prishtinë
Instituti Kosovari Drejtësisë
UNOPS
NGO ACDC
Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

176 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore Completed NGO YCC
UNMIK
Prishtinë , Leposaviq 10, January 2019 10, May 2019

#YOUTH

184 721 Fshatëra Completed UNMIK
NGO Lady
Prishtinë

187 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve Completed UNMIK
Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
Prishtinë , Graçanicë

202 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed EU
Kvinna till Kvinna
Art Polis
Alternativni Centar za Devojke
Prishtinë 05, November 2019 08, November 2019

#GENDER EQUALITY

204 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed Alternativni Centar za Devojke
Art Polis
Kvinna till Kvinna
EU
Prishtinë

#GENDER EQUALITY

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP