Fuqizimi ekonomik I grave

Projekti kishte për qëllim të mbështes bizneset dhe organizatat ekzistuese të drejtuara nga gratë në mënyrë që të përmirësojë performancën e tyre të përgjithshme ekonomike dhe shtrirjen dhe të mbështesë fuqizimin ekonomik dhe pjesëmarrjen shoqërore të grave përfituese. Të pesë biznesmenët morën mbështetje teknologjike / mjete të punës për të rritur prodhimin e tyre dhe për të zgjeruar tregun. Lexo më shumë në:https://www.facebook.com/Veshje-komb%C3%ABtare-Fajtona-C-1258868710949062/ https://www.facebook.com/Var%C3%ABse-punim-dore-QPDG-633862057132460/ https://www.facebook.com/medica.gjakova/posts/1236909629811024

Organizatat: UNMIK , Jahjaga Foundation
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY