Shkolla Multikulturore

Ofron mësim plotësues të aftësive dhe talenteve të reja për të përmirësuar krijimtarinë e tyre, zgjidhjen e problemeve, punën në grup, aftësitë e të menduarit kritik - për fëmijë, të rinj nga shkollat fillore dhe të mesme nga të gjitha komunitetet, përfshirë pjesëmarrës nga fshatrat afër dhe komunat e tjera (Laplje Selo, Susica, etj. Ugljare, Fushe Kosve / Kosova Polje, Obiliq / Obilic, Plemetina, Vushtri / Vucitrn, Priluzje, Prishtinë dhe Strpce). Aktivitetet përfshijnë një seancë 3-orëshe, dy herë në javë - për të përfshirë punëtori për vizatim, robotikë, këndim, aktrim - duke çuar në një ekspozitë arti, shfaqje teatrale, koncert dhe robotikë - e hapur për publikun. Për qëndrueshmërinë, aktivitetet "do të ofrohen" për të vazhduar pas projektit, duke iu nënshtruar "tarifave të vogla" për pjesëmarrësit. Lexoni më shumë në: https://unmik.unmissions.org/

Organizatat: Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN) , UNMIK
Vendndodhjet: Graçanicë
Data e fillimit : 06, January 2020
Data e përfundimit : 15, June 2020
Etiketat: #YOUTH