Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
103 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed UNMIK
Sabor
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Graçanicë , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

181 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë Completed UNMIK
CPT
Graçanicë , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#HUMAN RIGHTS

187 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve Completed UNMIK
Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
Prishtinë , Graçanicë

190 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed Sabor
UNMIK
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

228 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë Completed German Embassy
CPT
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#YOUTH

241 Avantazhi i diversitetit Completed UNMIK
Gračanica online
Prishtinë , Graçanicë , Pejë , Shtërpcë , Novobërdë , Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

384 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin Completed UNMIK
NGO Sjaj Sunca
Obiliq , Lipjan , Graçanicë 20, August 2019 30, November 2019

#YOUTH

385 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin Completed NGO Sjaj Sunca
UNMIK
Obiliq , Lipjan , Graçanicë 20, August 2019 30, November 2019

#YOUTH

388 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes Completed UNMIK Prishtinë , Graçanicë 06, January 2020 15, January 2020

#YOUTH #CULTURE #RELIGION

389 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes Completed UNMIK Prishtinë , Graçanicë 06, January 2020 15, January 2020

#YOUTH

390 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes Completed UNMIK Prishtinë , Graçanicë 06, January 2020 15, January 2020

405 Mbështetje për Qendrën Kulturore Gracanica Completed Cultural Club Gracanica
UNMIK
Graçanicë 03, February 2020 03, April 2020

409 Shkolla Multikulturore Completed Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN)
UNMIK
Graçanicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

410 Shkolla Multikulturore Completed Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN)
UNMIK
Graçanicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

464 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

465 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP