Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë

Projekti synon të mbështesë reformën në sektorin e drejtësisë, të përmirësojë qasjen në drejtësi për qytetarët, të promovojë dhe të mbrojë të drejtat e njeriut për grupet e cenueshme, përfshirë pakicat, gratë dhe fëmijët, dhe të mbështesë institucionet e drejtësisë në rritjen e efikasitetit të tyre. Lexoni më shumë në: https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/presscenter/pressreleases/2019/01/undp-launches-the-improving-access-to-justice-and-rule- i-ligjit-re.html

Organizatat: UNDP , Royal Embassy of Norway in Kosovo
Vendndodhjet: Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut
Data e fillimit : 01, August 2018
Data e përfundimit : 01, August 2021
Etiketat: #HUMAN RIGHTS