Akademia e Grave të Reja Zveçan

Programi tre-mujor trajnues për gra dhe vajza të reja nga komuna e Zveçanit ofroi kurse për të zhvilluar një numer të gjerë aftësish. Nga punëtoritë dixhitale, teknike dhe të lehta të aftësive deri tek ofrimi i mentorimit dhe mundësive të rrjetëzimit, kjo iniciative synonte përgatitjen e grave të reja për tregun e punës dhe zhvillimin e ideve të tyre të biznesit. Lexo më shumë në: https://www.facebook.com/ngosantamarija

Organizatat: UNMIK , NGO Santa Maria
Vendndodhjet: Zveçan
Data e fillimit : 01, January 2019
Etiketat: #GENDER EQUALITY #EDUCATION