Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
8 Akademia e Grave të Reja Zveçan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019

#GENDER EQUALITY #EDUCATION

206 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed Alternativni Centar za Devojke
Art Polis
Kvinna till Kvinna
EU
Prishtinë 05, November 2019 08, November 2019

#EDUCATION #GENDER EQUALITY

1795 ROMA VERSITAS KOSOVA PROGRAM Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, January 2016 31, August 2017

#EDUCATION #HUMAN RIGHTS #YOUTH #LANGUAGE #CULTURE

1798 Dikh he na Bister” Youth Event around Roma Holocaust Memorial Day in Krakow 2016-2019 Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, April 2018 31, October 2019

#YOUTH #MEDIA #CULTURE #EDUCATION

1799 Erasmus + Programme of European Union: “Roaming Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, January 2016 30, September 2017

#EDUCATION #HUMAN RIGHTS

1801 Accessible Quality Healthcare (AQH) Project Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, August 2020 31, December 2021

#EDUCATION

1802 Mitigating the deepening pre-existing inequalities caused by COVID19, by assisting Roma, Ashkalia and Egyptian communities in Kosovo Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, June 2021 28, February 2022

#HUMAN RIGHTS #YOUTH #COVID-19 #GENDER EQUALITY #EDUCATION

1813 Book 'Uta and the Mountains' Completed UTALAYA Foundation Prishtinë 01, April 2022

#EDUCATION #CULTURE #ENVIRONMENT #YOUTH #GENDER EQUALITY

1814 Urra Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, April 2020

#EDUCATION #YOUTH #LANGUAGE #ENVIRONMENT #COVID-19

1815 BUILDING CONFIDENCE AMONG COMMUNITIES WITH BILINGUAL CHILDREN’S BOOK Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #LANGUAGE #YOUTH #GENDER EQUALITY

1818 Festival "Children's Land" In Progress UTALAYA Foundation Prizreni , Dragash , Shtërpcë 15, December 2021 11, June 2022

#EDUCATION

1820 Exchange IT – towards cooperation and reconciliation Completed Kosova Young Lawyers Prishtinë

#HUMAN RIGHTS #YOUTH #EDUCATION

1821 TRAINING FOR YOUTHS FROM KOSOVO ON MOUNTAIN GUIDING JOB Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, November 2021 30, December 2021

#EDUCATION #ENVIRONMENT #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

1822 TRAINING FOR YOUTHS FROM KOSOVO ON MOUNTAIN GUIDING JOB Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, October 2021 29, December 2021

#EDUCATION #ENVIRONMENT #HUMAN RIGHTS #YOUTH

1824 Green Cross In Progress Balkan Green Foundation Klinë

#ENVIRONMENT #EDUCATION #CULTURE

1825 Balkan Energy Prospect Completed Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #OPENDATA

1828 Balkan Green Ideas In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #YOUTH

1830 RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs) In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #CULTURE #ENVIRONMENT #YOUTH

1831 Balkan Green Academy Completed Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #CULTURE #YOUTH #ENVIRONMENT

1834 Ballkani i bashkuar për ajër të pastër In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #MEDIA #ENVIRONMENT

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP