US Embassy

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
299 Junior Geeks In Progress US Embassy
InnovationCentreKosovo
Kosova e gjerë #YOUTH
300 Junior Geeks In Progress US Embassy
InnovationCentreKosovo
Kosova e gjerë #YOUTH
301 Junior Geeks In Progress US Embassy
InnovationCentreKosovo
Kosova e gjerë #YOUTH
503 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës Completed US Embassy
NGO Center for Human Resources Development
Kosova e gjerë #YOUTH
504 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës Completed US Embassy
NGO Center for Human Resources Development
Kosova e gjerë #YOUTH
532 Kuadri i Shoqërisë Civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të kaluarën në Kosovë In Progress US Embassy
New Social Initiative
Kosova e gjerë 01, January 2020 31, January 2021
533 Ndaloni tjerrjen dhe manipulimin - Raportimi i vërtetë, objektiv dhe analitik pa kufizime Completed Radio Mitrovica Sever
US Embassy
Kosova e gjerë 01, January 2019 31, January 2020
536 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze In Progress US Embassy
Community Building Mitrovica
Graçanicë 09, January 2018 31, August 2020 #YOUTH
537 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze In Progress US Embassy
Community Building Mitrovica
Graçanicë 09, January 2018 31, August 2020 #YOUTH
547 Të Rinjtë për Drejtësi In Progress YIHR KS
US Embassy
Prishtinë #HUMAN RIGHTS #YOUTH

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP