Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës

Me qëllim të forcimit të përgjigjeve institucionale ndaj dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje, UNMIK-u ka mbështetur autoritetet komunale në veri të Kosovës për të rinovuar strehimoren e parë rajonal për të mbijetuarit e DHBGJ në rajon. Koordinuar nga komuna e Zubin Potok dhe Mitrovica e Veriut, strehimi është parashikuar të sigurojë qasje të menjëhershme dhe te cdo hershme me akomodim të sigurt, si dhe një sërë shërbimesh rehabilitimi dhe fuqizimi ekonomik për të mbijetuarit. https://unmik.unmissions.org/first-multi-ethnic-gender-based-violence-shelter-kosovo-open-doors