Zhvillimi i sektorit privat përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

Objektivi i përgjithshëm: Të analizojë konkurrencën e sektorit privat në vend dhe gatishmërinë e tyre për t'u përballur me rritjen e konkurrencës që rrjedh nga MSA; të informojë bizneset mbi MSA dhe mundësitë që ai ofron; për të rritur njohuritë e bizneseve dhe institucioneve për tema të lidhura me MSA; të inkurajojë institucionet të përshpejtojnë hapat për zbatimin e planit kombëtar për zbatimin e MSA-së. Lexoni më shumë në: https://www.amchamksv.org/kosovo-still-faces-barriers-in-saa-implementation/

Organizatat: KCSF , Sida , AmCham Kosovo
Vendndodhjet: Prishtinë
Data e fillimit : 04, January 2018
Data e përfundimit : 31, January 2020
Etiketat: