KoSSev

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
2 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
3 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
4 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
5 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
7 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
8 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
9 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
10 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
11 Forcimi i sektorit të mediave për t'i shërbyer më mirë interesit publik E përfunduar 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
12 Forcimi i sektorit të mediave për t'i shërbyer më mirë interesit publik E përfunduar 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)