Center for social initiatives

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
3 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
4 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
5 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
7 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
8 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
9 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE