NGO ACDC

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
167 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
NGO ACDC
UNOPS
Instituti Kosovari Drejtësisë
Gjykata Themelore Prishtinë
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut #YOUTH
173 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Prishtinë
Instituti Kosovari Drejtësisë
UNOPS
NGO ACDC
Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut #YOUTH
430 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës In Progress NGO ACDC
UNMIK
Zubin Potoku , Vushtrri , Skënderaj , Leposaviq 01, November 2019 01, June 2020 #LANGUAGE
543 Promovimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës In Progress NGO ACDC
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, January 2020 31, May 2020 #LANGUAGE
544 Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë In Progress KFOS
NGO ACDC
Mitrovicë e Jugut 11, January 2020 30, April 2020
731 Integrimi i gjyqësorit - 6 muaj më vonë, ku jemi? Completed Radio Kontakt Plus
KFOS
NGO ACDC
Mitrovicë e Jugut 01, May 2018 01, October 2018
752 Zbatimi i transparencës dhe përfshirja e qytetarëve në marrjen e vendimeve në nivelin lokal në veri të Kosovës Completed KFOS
NGO ACDC
Mitrovicë e Jugut 01, August 2019 31, December 2019
753 Mbështetja e gjyqësorit dhe ndërmjetësimi Qasja në drejtësi në rajonin e Mitrovicës Completed NED
NGO ACDC
Mitrovicë e Jugut 01, October 2018 01, September 2019
754 Mbështetja e gjyqësorit dhe ndërmjetësimi Qasja në drejtësi në rajonin e Mitrovicës Completed NED
NGO ACDC
Mitrovicë e Jugut 01, October 2018 01, September 2019
755 Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët
NGO ACDC
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, October 2018 01, February 2019 #LANGUAGE

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP