Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
3 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Partially Completed UN Habitat
PAX
Sida
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku

281 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Modernizimi i Shërbimeve Komunale Partially Completed GIZ Kosovo
Regional Cooperation Council (RCC)
Kosova e gjerë 01, January 2021

282 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Reforma Ligjore Partially Completed Regional Cooperation Council (RCC)
GIZ Kosovo
Kosova e gjerë 01, January 2021

340 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë Partially Completed Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, February 2017 01, February 2020

#YOUTH

341 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë Partially Completed Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, February 2017 01, February 2020

#YOUTH

342 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë Partially Completed Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, February 2017 01, February 2020

#YOUTH

377 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) Partially Completed GIZ Kosovo
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020

378 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) Partially Completed GIZ Kosovo
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020

379 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) Partially Completed GIZ Kosovo
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020

519 Raportim i drejtë në media dhe media online Partially Completed Këshilli i Shtypit i Kosovës
KCSF
Kosova e gjerë 05, February 2018 30, April 2020

520 Raportim i drejtë në media dhe media online Partially Completed Këshilli i Shtypit i Kosovës
KCSF
Kosova e gjerë 05, February 2018 30, April 2020

524 INFRARED Partially Completed KCSF
Shtatëmbëdhjetë
Kosova e gjerë 09, January 2019 30, March 2020

#YOUTH

525 Shërbimi i Edukimit Rinor - YES Partially Completed Center for the Right of Minority Communities
KCSF
Kosova e gjerë 09, January 2019 31, March 2020

#YOUTH

1847 Supporting the implementation of rehabilitation programmes for perpetrators of VAW and DV as per Articles 16 & 12 of the Istanbul Convention Partially Completed SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kosova e gjerë 01, September 2021 30, June 2022

#GENDER EQUALITY

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP