Rinia për ndryshime

Ky projekt synon të krijojë hapësirë për përfshirje konstruktive dhe thelbësore të të rinjve për të kërkuar një qeverisje më efektive, transparente dhe të përgjegjshme lokale dhe kombëtare. Lexo më shumë: https://www.facebook.com/anibarfestival/posts/10157368666957217

Organizatat: ANIBAR , ATRC , USAID
Vendndodhjet: Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan
Data e fillimit : 01, July 2019
Data e përfundimit : 01, July 2020
Etiketat: #YOUTH