Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Dragash , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Gjilan

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

147 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

272 Rinia për ndryshime In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

273 Rinia për ndryshime In Progress ANIBAR
ATRC
USAID
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

406 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

407 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

408 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

427 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Prishtinë , Gjakovë , Ferizaj 27, September 2018 30, March 2020

#GENDER EQUALITY #YOUTH

428 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Prishtinë , Gjakovë , Ferizaj 27, September 2018 30, March 2020

#GENDER EQUALITY #YOUTH

453 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

454 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

455 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gjakovë 01, July 2018 01, September 2018

#YOUTH

456 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gjakovë 01, July 2018 01, September 2018

#YOUTH

508 Social Act Completed NGO PEN
KCSF
Prizreni , Lipjan , Fushë Kosovë , Pejë , Istog , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, March 2018 30, June 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizreni , Prishtinë , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj 01, March 2018 31, December 2019

512 Arsimi për punësim - E-Squared Completed IPKO Foundation
KCSF
Fushë Kosovë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

513 Arsimi për punësim - E-Squared Completed IPKO Foundation
KCSF
Fushë Kosovë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP