Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor

Projekti unik për ndërtimin e kapaciteteve itinerare bazuar në ndërtimin e hapësirave midis të rinjve nga komunitete të ndryshme përmes ekspozimit të të rinjve në realitetet e jetës së përditshme në katër "kënde" të Kosovës. Gjatë një jave aktivitetesh, një grup prej 24 vullnetarësh të rinj të rrjetit Task Force të Kombeve të Bashkuara për ndërtuesit e rinj të paqes vizituan secilin prej "këndeve", ku u angazhuan me autoritetet lokale, shoqërinë civile dhe organizatat e udhëhequra nga të rinjtë, si dhe udhëheqësit fetarë, dhe ndoqi një program për krijimin e kapaciteteve për Rininë, Paqen dhe Sigurinë. Lexoni më shumë në: https://unmik.unmissions.org/

Organizatat: NGO Raise Your Hand for Help , UNMIK
Vendndodhjet: Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë
Data e fillimit : 26, June 2018
Data e përfundimit : 30, June 2018
Etiketat: #YOUTH