Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Dragash , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Gjilan

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

78 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

81 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

88 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

100 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

110 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

114 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

139 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

393 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi In Progress NGO Preporod
UNMIK
Prizreni , Dragash 15, March 2020 15, June 2020

394 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi In Progress NGO Preporod
UNMIK
Prizreni , Dragash 15, March 2020 15, June 2020

453 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

454 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

472 Së bashku mundemi Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Rahovec , Prizreni , Dragash 01, August 2019 01, September 2019

#YOUTH

473 Së bashku mundemi Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Rahovec , Prizreni , Dragash 01, August 2019 01, September 2019

#YOUTH

474 Së bashku mundemi Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Rahovec , Prizreni , Dragash 01, August 2019 01, September 2019

#YOUTH

783 Zhvillimi rajonal përmes turizmit kulturor në Prizren In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni , Suharekë , Rahovec , Dragash

1818 Festival "Children's Land" In Progress UTALAYA Foundation Prizreni , Dragash , Shtërpcë 15, December 2021 11, June 2022

#EDUCATION

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP