Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS)

Ky projekt synonte të nxiste një komunikim pozitiv dhe konstruktiv ndëretnik, i përqendruar në problemet, nevojat dhe zgjidhjet e përbashkëta. Lexoni më shumë në: http://www.kcdf.org/AKT-LS/index.php/en/program-components

Organizatat: CDF , USAID
Vendndodhjet: Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan
Data e fillimit : 01, October 2014
Data e përfundimit : 01, October 2018
Etiketat: