Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Dragash , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Gjilan

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

83 Programi i stabilizimit të komunitetit - Tregu në fshatin Kmetovce Completed IOM Gjilan

157 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike Completed UNMIK Viti , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan

203 Adresimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike në Kosovë Completed Art Polis
CFD Zvicerane
Gjilan 31, October 2019

#GENDER EQUALITY

259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

383 Konferenca e kryetarit për forcimin e bashkëpunimit ndër-komunal dhe koordinimit për çështje që lidhen me mbështetjen e komunitetit Completed UNMIK
UNHCR
Ministria për komunitete dhe kthim
Prishtinë , Pejë , Gjilan 12, February 2020 30, June 2020

462 Transparenca e të Rinjve Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gjilan 01, September 2018 01, January 2019

#YOUTH

463 Transparenca e të Rinjve Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gjilan 01, September 2018 01, January 2019

#YOUTH

464 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

465 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

509 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Rahovec , Pejë , Istog , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kamenicë , Gjilan 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizreni , Prishtinë , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj 01, March 2018 31, December 2019

671 Rregullimi i ujërave të zeza fekale dhe shtrimit të rrugës Completed Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal Gjilan 28, February 2019

734 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

735 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

795 Kundërvënia përmes teknologjisë Completed OSCE
Open Data Kosovo
Gjilan 01, January 2018 01, January 2019

#YOUTH

802 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore lokale Completed UNDP
EC Ma Ndryshe
Prizreni , Gjilan

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP