Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

103 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed UNMIK
Sabor
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Graçanicë , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

181 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë Completed UNMIK
CPT
Graçanicë , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#HUMAN RIGHTS

228 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë Completed German Embassy
CPT
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#YOUTH

241 Avantazhi i diversitetit Completed UNMIK
Gračanica online
Prishtinë , Graçanicë , Pejë , Shtërpcë , Novobërdë , Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

464 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

478 [email protected] - Tech Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Prishtinë , Graçanicë , Shtërpcë 01, September 2019 01, February 2020

#YOUTH

530 Fakt - kontrollojeni In Progress Crno Beli Svet
KCSF
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë 02, January 2020 31, January 2021

563 Nxitja e një sektori të sigurisë gjithëpërfshirëse dhe rezistente në Kosovë Completed Kanadez për Iniciativa Lokale
KCSS
Graçanicë , Mitrovicë e Jugut , Shtërpcë 01, October 2019 01, February 2020

#GENDER EQUALITY

579 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë - Faza 2 In Progress German Embassy
CPT
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot 01, April 2020 30, June 2021

#YOUTH

602 Klima për ndryshim Completed GAIA Kosovo
KCSF
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Prishtinë , Pejë , Mitrovicë e Veriut , Shtërpcë , Kamenicë 01, January 2019 31, December 2019

734 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP