Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS)

Ky projekt synonte të nxiste një komunikim pozitiv dhe konstruktiv ndëretnik, i përqendruar në problemet, nevojat dhe zgjidhjet e përbashkëta. Lexoni më shumë në: http://www.kcdf.org/AKT-LS/index.php/en/program-components

Organizatat: CDF , USAID
Vendndodhjet: Gjilan , Kllokot , Novobërdë , Partesh , Ranillug , Shtërpcë , Leposaviq , Mitrovicë e Jugut , Vushtrri , Zubin Potoku , Zveçan , Istog , Klinë , Pejë , Graçanicë , Obiliq
Data e fillimit : 01, October 2014
Data e përfundimit : 01, October 2018
Etiketat: