United Youth Task Force

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
2 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
3 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
4 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
5 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
6 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
7 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
8 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
9 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
10 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
11 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
12 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
13 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
14 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
15 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
17 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
18 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
19 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
20 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
21 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
22 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
23 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
24 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
25 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
26 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
27 [email protected] - Tech E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
28 [email protected] - Tech E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
29 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
30 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
31 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
32 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
33 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
34 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH