Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

147 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

367 Shndërrimi i mundësive ekonomike dhe sociale të grave në praktikë Completed EU
Partners Kosova
Obiliq , Fushë Kosovë , Viti 22, March 2017 22, July 2019

#GENDER EQUALITY

391 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit Completed UNMIK
Balkan Sunflowers Kosova
Shtime , Prishtinë , Fushë Kosovë , Pejë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 08, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

460 JO do të thotë JO Completed UNMIK
United Youth Task Force
Prishtinë , Fushë Kosovë , Leposaviq 01, August 2018 01, December 2018

#YOUTH

461 JO do të thotë JO Completed United Youth Task Force
UNMIK
Prishtinë , Fushë Kosovë , Leposaviq 01, August 2018 01, December 2018

#YOUTH

508 Social Act Completed NGO PEN
KCSF
Prizreni , Lipjan , Fushë Kosovë , Pejë , Istog , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, March 2018 30, June 2019

#YOUTH

512 Arsimi për punësim - E-Squared Completed IPKO Foundation
KCSF
Fushë Kosovë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

513 Arsimi për punësim - E-Squared Completed IPKO Foundation
KCSF
Fushë Kosovë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

1844 Enhancing conflict-management skills of youth In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kamenicë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Fushë Kosovë 01, January 2021 31, December 2022

#HUMAN RIGHTS #YOUTH

1845 Break the Ice 2.0 In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kamenicë , Mitrovicë e Veriut , Mitrovicë e Jugut , Fushë Kosovë 01, November 2021 31, August 2022

#CULTURE #HUMAN RIGHTS #YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP