Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit?

Promovimi i të drejtave të grave pronë përmes forcimit dhe forcimit të rolit të grave në shoqëri, ngritjes së kapaciteteve dhe përmirësimit të bashkëpunimit me institucionet vendore. Lexo më shumë në:https://www.facebook.com/watch/?v=2608103042751242 http://ceccentar.org/2019/10/14/imovinsko-pravna-pitanja-zena/

Organizatat: ATRC , USAID , CSD
Vendndodhjet: Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan
Data e fillimit : 15, July 2019
Data e përfundimit : 05, July 2020
Etiketat: #GENDER EQUALITY