Historitë e juaja

Platformë e ndërtimit të besimit në Kosovë

79683725_587305981811914_2682226188956467200_n.png

CBS - Arsim

Nga ana e CBS

Lexo më shumë
79387894_801488870291506_833141213526753280_n.png

CBS - Kulturë

Nga ana e CBS

Lexo më shumë
79810525_2469326099972038_8373954623853035520_n.png

Biseda me Hiljmnijeta Apuk - Veljko Samardzic

Nga ana e Veljko Samardžić

Lexo më shumë
80793347_889025801492602_114058766420279296_n.jpg

Çdo herë kur u injorova

Nga ana e Milica Radovanović

për ata që janë të interesuar, si udhërrëfyes pilotë për komunikim me institucionet, ose thjesht - mund të keni thirrur numrin e duhur, por nuk keni marrë atë që keni kërkuar.

Lexo më shumë
79267587_448540225791949_129369521671634944_n.jpg

Education for the future - common needs

Nga ana e Sanja Vukovic

Lexo më shumë