Historitë e juaja

Platformë e ndërtimit të besimit në Kosovë

disicon.png

Farë është dezinformimi?

Disinformimi në Kosovë. A është imune Kosova nga dezinformatat? NDI kreu një studim për të analizuar mjedisin e informacionit gjatë periudhës së fushatës për Zgjedhjet e Përgjithshme të Kosovës të mbajtura në tetor 2019.

Lexo më shumë
murali 111111.png

LINK dhe Futja Ngjyre janë #KTBChampions!

LINK dhe Futja Ngjyre ndriçojnë Mitrovicën me murale.

Lexo më shumë
80390517_501678734036767_5519338338944811008_n.png

Me fyt në dredhëza

Gjuha shpesh shkakton ndarje dhe përjashtim, duke i parandaluar bashkësitë në ushtrimin e plotë drejtave të tyre të njeriut dhe lirive fundamentale - që shpie në mosbesim të mëtejme.

Lexo më shumë
80087093_1185286488344353_4317391595130322944_n.png

Meat in the Middle

Në një fshat të vogël në periferi të Klinës në vitin 2016, gjashtë gra shqiptare dhe gjashtë gra serbe kanë hapur fabrikën për përpunimin e mishit ,,Eva".

Lexo më shumë
79759135_969851256707168_6185515056776609792_n.png

Barazia gjinore - më shumë se një problem pa adresë

Forumi i Ndërtimit të Mirëbesimit bën thirrje për zbatimin më të rreptë të Ligjit për Barazi Gjinore.

Lexo më shumë
79809128_837718873328453_5915083974287294464_n.png

Disponueshmëria e vetëqeverisjeve lokale

Forumi i Ndërtimit të Mirëbesimit fton të gjitha vetëqeverisjet lokale që t'i përditësojnë rregullisht faqet në internet në të gjuhët zyrtare lokale si dhe ta shpejtojnë kohën e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve.

Lexo më shumë
79178450_2848598738492359_4797026029187104768_n.png

Politikat ekonomike

Forumi i Ndërtimit të Mirëbesimit kërkon promovimin e politikave ekonomike në mënyrë që të pasqyrojnë dallimet ekzistuese rajonale dhe adresimin e tyre në mënyrë të duhur.

Lexo më shumë