Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

110 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

114 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

139 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

147 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

274 Menaxhimi i mediave sociale - një alternative alternative për rininë kosovare In Progress ATRC
USAID
Center for Advanced Studies – FIT
Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

275 Menaxhimi i mediave sociale - një alternative alternative për rininë kosovare In Progress Center for Advanced Studies – FIT
ATRC
USAID
Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

391 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit Completed UNMIK
Balkan Sunflowers Kosova
Shtime , Prishtinë , Fushë Kosovë , Pejë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 08, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

427 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Prishtinë , Gjakovë , Ferizaj 27, September 2018 30, March 2020

#GENDER EQUALITY #YOUTH

428 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Prishtinë , Gjakovë , Ferizaj 27, September 2018 30, March 2020

#GENDER EQUALITY #YOUTH

508 Social Act Completed NGO PEN
KCSF
Prizreni , Lipjan , Fushë Kosovë , Pejë , Istog , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, March 2018 30, June 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizreni , Prishtinë , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj 01, March 2018 31, December 2019

514 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP Completed RIT Kosovo
KCSF
Prishtinë , Pejë , Ferizaj 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

515 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP Completed RIT Kosovo
KCSF
Prishtinë , Pejë , Ferizaj 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

527 Përparimi i punësimit të të rinjve në komunitetet Ashkali, Egjiptian dhe Romë In Progress BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur
KCSF
Shtime , Ferizaj 10, January 2019 31, May 2020

#YOUTH

664 Një bilion në rritje Ferizaj - 2018 Completed ECMI Kosovo
Kosova Women's Network
Kosovar Gender Studies Center
Art Polis
NGO PEN
Kosovo Youth Council
ORCA
Prishtinë , Ferizaj 08, March 2018

#GENDER EQUALITY

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP