IOM

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
3 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
4 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
5 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
6 Community stabilization program - Panaire Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
7 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
8 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave Po vazhdon 2018-06-01 IOM
9 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave Po vazhdon 2018-06-01 IOM
10 Programi i stabilizimit të komunitetit - Tregu në fshatin Kmetovce E përfunduar IOM
11 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
12 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
13 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
14 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
15 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
16 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
17 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
18 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
19 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
20 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
21 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
22 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
23 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Zhvillimi i kapaciteteve të mësuesve të IT Po vazhdon IOM
24 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
25 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
26 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
27 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
28 Programi i Stabilizimit të Komunitetit të BE-së Faza III (EU-CSP III) E përfunduar 2015-12-03 2019-03-02 Ministria për komunitete dhe kthim IOM EU
29 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
30 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
31 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
32 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
33 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
34 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE