Një letër nga NSI

70-Jovana-Radosavljevic_QC.png

Të dashur besim-ndërtues,

Është nderi im të ju njoftoj për lansimin zyrtar të Platformës së Ndërtimit të Besimit në Kosovë - një hapësirë virtuale e dedikuar për ndërtimin e besimit në Kosovë, e zhvilluar nga Iniciativa e Re Sociale, me mbështetjen e çmueshme të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Siç e dini shumë prej jush, ne kishim planifikuar që së bashku të festojmë lansimin e platformës - kulminacionin e më shumë se një viti bashkëpunimi me qindra partnerë, kontribues dhe kampionë të përkushtuar. Dhe si shumë nga ju, zhvillimet e fundit lidhur me shqetësimet e shëndetit publik na detyrojnë që të përshtatemi shpejt me realitetin e ri dhe të ndryshojmë planet tona. Megjithatë, pikërisht për shkak të sfidave të paraqitura nga pandemia aktuale COVID-19, ndërtimi i besimit dhe Platforma e Ndërtimit të Besimit të Kosovës, kanë marrë një rëndësi të re. Besimi tek njëri-tjetri nuk ka qenë kurrë më kritik për mirëqenien tonë kolektive. Kjo është arsyeja pse sot ne jemi duke lansuar praktikisht Platformën e Ndërtimit të Besimit. Distanca fizike nuk ka nevojë të thotë izolim. Platforma e Ndërtimit të Besimit mund të ndihmojë në mënyrë digjitale të lehtësojë barrën duke ju sjellë histori pozitive të njerëzve që punojnë së bashku nëpër komunitete, frymëzim nga kampionët që ndjellin besim në mënyra të reja dhe inovative, si dhe aftësinë për t'u lidhur dhe ushtruar solidaritet me të tjerët në një kohë kur çdo ditë e zakonshme rutina dhe lidhjet shoqërore janë ndërprerë.

Platforma mbledh informacione për iniciativat, arritjet, mundësitë dhe kampionët me synimin për të nxitur ndërtimin e besimit në Kosovë, promovimin e tregimeve pozitive dhe ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të zhvilluara gjatë Forumit të Besimit të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur në Ljubljanë, Slloveni, në Maj të vitit 2018. Menaxhuar nga Iniciativa e Re Sociale, kjo platformë tani aktive është një vazhdim i diskutimeve të Forumit mbi veprimet e nevojshme për ndërtimin e një shoqërie më paqësore dhe gjithëpërfshirëse dhe kërkon të promovojë bazat dhe iniciativat dhe përpjekjet e shoqërisë civile nga organizatat ndërkombëtare, si dhe politikat institucionale dhe veprimet për të avancuar ndërtimin e besimit në Kosovë.

Në dispozicion në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, Platforma Kosovare e Besimit ka ndjekur zbatimin e 135 rekomandimeve të hartuara nga pjesëmarrësit e Forumit të Besimit, dhe së bashku me të, 300+ iniciativa dhe 240+ akterë. Ose manualisht, ose përmes një funksioni automatic kërkimi, ju lehtë mund të hulumtoni iniciativa nga akterë e ndryshëm, temat, vendndodhja, statusi ose nga vendi ku ata po kontribuojnë. Të gjitha këto të dhëna janë gjithashtu vizuale dhe lehtësisht të lexu neshmeë infografikën tonë interaktive.

Faqja jonë e burimeve përmban informacion të dobishëm për thirrjet e hapura për financim dhe punësim, si dhe raportet përkatëse. Kalendari ynë përmban ngjarje të ardhshme në mbarë Kosovën, dhe seksioni i Tregimet e Tuaja përmban përmbajtje të lajmeve, video dhe blog.

Për më tepër, pranë një mjeti të kërkimit të iniciativës për përdorim të lehtë dhe karakteristika të tjera, kjo platformë paraqet kampionë të besimit që janë të njohur për përpjekjet e tyre në ndërtimin e besimit në Kosovë. Mbi 100 individë frymëzues me prejardhje të ndryshme, qoftë nga mosha, përkatësia etnike, gjinia, apo sektori ku ata punojnë, janë një pjesë e fushatës Zërat e Kampionëve që mund të ndiqen në mediat sociale @trustbuildingks (Facebook, Instagram, Twitter). Për më tepër, disa nga figurat e shquara, përfshirë Adrijana Hodžić, Njomza Emini, Anđelka Ćup, Shpresa Agushi, Jeta Xharra, Tatjana Lazarević, Leonora Shabanaj Niksic, Ambasadori Jean-Hubert Lebet dhe Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK, Zahir Tanin, kanë kontribuar në fushatën e krijimit të besimit me pjesëzatt e tyre ku kanë shprehur mendimet.

Ideja e platformës së ndërtimit të besimit u zhvillua me të vërtetë në Forumin e Besimit në Ljubljana dhe u soll në jetë nga puna e zellshme e NSI, UNMIK, Fundacion Ciudadania Inteligente dhe Mint22, por ideja është që kjo platformë të vazhdojë të rritet me kontributet e juaja të paçmueshme. Prandaj, ju ftoj jo vetëm të përdorni këtë platformë, por të na ndihmoni të pasurojmë më tej përmbajtjen e saj. Në faqen kryesore, ekziston një seksion "Si mund të kontribuoj" ku mund të ndani me ne informacione rreth projekteve, thirrjet e hapura, ngjarjet, raportet, ndërtimin e tregimeve dhe të emëroni kampionë që mendoni se meritojnë njohje për punën e tyre.

Sinqerisht shpresoj se ju do ta konsideroni Platformën Kosovare të Ndërtimit të Besimit si mjet i dobishëm në punën tuaj të denjë, dhe në momentet kur keni nevojë për frymëzim për të ecur përpara. Në këto periudha të vështira për shoqërinë tonë, ne kemi nevojë për ndërtimin e besimit të ndersjellë më shumë se kurrë.

Sinqerisht,

Jovana Radosavljevic Drejtoreshë Ekzekutive Iniciativa e Re Sociale

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë