Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
16 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë Completed UN Women
UNMIK
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku , Prizreni 01, November 2019 31, May 2020

#GENDER EQUALITY

186 Kulture dhe kende si gjithmone Completed UNMIK
OJQ Durmish Aslano
Prizreni

262 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020

#GENDER EQUALITY

343 Parku i Inovacionit dhe Trajnimit (ITP), Prizren In Progress GIZ Kosovo
Ministria e Financave
Prizreni 01, January 2019 01, January 2022

#YOUTH

392 Festivali i multikulturalizmit përmes teatrit, artit pamor, vallëzimit në Prizren Completed UNMIK
Cultural Artistic Assosciation
Prizreni 15, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

393 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi In Progress NGO Preporod
UNMIK
Prizreni , Dragash 15, March 2020 15, June 2020

472 Së bashku mundemi Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Rahovec , Prizreni , Dragash 01, August 2019 01, September 2019

#YOUTH

508 Social Act Completed NGO PEN
KCSF
Prizreni , Lipjan , Fushë Kosovë , Pejë , Istog , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, March 2018 30, June 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizreni , Prishtinë , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj 01, March 2018 31, December 2019

528 Merrni gjërat në duart tuaja Completed KCSF
VKBIK
Prizreni 09, January 2019 29, February 2020

#YOUTH

555 Nxitja e zhvillimit dhe punësimit të të rinjve përmes një akademie ndër-kufitare të sipërmarrjes dixhitale (Y.D.E.A.) në Lezhë dhe Prizren In Progress ECMI Kosovo Prizreni 15, March 2018 14, July 2020

#YOUTH

603 Eko Shkolla Completed KCSF
Royal Embassy of Norway in Kosovo
EC Ma Ndryshe
Prizreni 01, January 2019 31, December 2019

715 Drejtësia Sociale për Romët, Ashkali dhe Egjiptianët në Fazën I 2020-2022 In Progress NGO VoRAE Prizreni , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut

778 Filigran Përtej Artizanatit In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

779 Platforma Urbane për Prizrenin In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

780 Transparenca e Planifikimit Hapësinor In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

781 Thellimi i njohurive evropiane në planifikim dhe zhvillim urban In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

782 Urbanizëm Watch - "Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgimin e vazhdueshëm" In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

783 Zhvillimi rajonal përmes turizmit kulturor në Prizren In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni , Suharekë , Rahovec , Dragash

784 Indeksi i Reformës dhe Transparenca Komunale In Progress EC Ma Ndryshe Prizreni

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP