Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

157 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike Completed UNMIK Viti , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan

259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019

367 Shndërrimi i mundësive ekonomike dhe sociale të grave në praktikë Completed EU
Partners Kosova
Obiliq , Fushë Kosovë , Viti 22, March 2017 22, July 2019

#GENDER EQUALITY

509 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Rahovec , Pejë , Istog , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kamenicë , Gjilan 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

586 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti In Progress Kosova Women for Women
UNDP
Viti 01, October 2019 01, June 2020

#YOUTH

590 Vallet Koreografike dhe Solokendimi In Progress UNDP
NGO Jonuz Ramadani
Viti 01, October 2019 01, July 2020

623 Up to Youth In Progress USAID
Global Communities
Klinë , Istog , Gjakovë , Vushtrri , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kaçanik , Hani i Elezit 01, April 2019 01, April 2024

#YOUTH

670 Punimet në Sallën e Asamblesë Komunale, inventarin, sistemin e zërit dhe pajisjet IT Completed Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal Viti 27, February 2019

677 Promovimi i sektorit të Bimëve Mjekësore Aromatike në Viti In Progress EU
UNDP
Viti

767 Rilindja e trashëgimisë së Letnicës - gjurmët e Nënë Terezës nga Kalkuta Completed OSCE Viti 29, June 2019

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

BACK TO TOP