Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
196 Building Capacity for Better Community – Supporting establishment of Community Forums in Municipality of Zvecan and Municipality of Skenderaj In Progress IQS
Inclusive Development Programme
New Social Initiative
Zveçan , Skënderaj 15, May 2019 15, May 2020

197 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit Completed EU
Ministria e Drejtësisë
IRZ
Kosova e gjerë 03, October 2016 02, October 2018

200 Strategjia e Ndihmës së Sundimit të Ligjit në Kosovë 2016-2019 Completed Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Kosova e gjerë

201 Ballafaqimi me trashëgiminë e konflikteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë In Progress Kosova e gjerë 01, November 2018 31, March 2021

202 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed EU
Kvinna till Kvinna
Art Polis
Alternativni Centar za Devojke
Prishtinë 05, November 2019 08, November 2019

#GENDER EQUALITY

203 Adresimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike në Kosovë Completed Art Polis
CFD Zvicerane
Gjilan 31, October 2019

#GENDER EQUALITY

205 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim Completed EU
EUSR
Shtëpia e Evropës
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut

#GENDER EQUALITY

208 UPShift-Social Impact Workshop Completed UNICEF
Rrjeti CSR i Kosovës
IPKO Foundation
Kosova e gjerë

#YOUTH

209 Towards Small-Scale Innovative Ecosystems in Kosovo Completed UNDP
Ambasada Finlandeze në Kosovë
UBT
Prishtinë 20, November 2019

210 The Honey Fair Completed Grupi Lokal i Veprimit
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Skënderaj/Srbica Municipality
Skënderaj

211 Global Enterpreneurship Week in Kosovo Completed Ambasada Suedeze
GIZ Kosovo
InnovationCentreKosovo
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Kosova e gjerë 18, November 2019 24, November 2019

#YOUTH

212 Monitoring, advising and facilitation In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

213 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

214 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#LANGUAGE #HUMAN RIGHTS

215 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

216 Monitoring and Advising In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

217 Robust monitoring and supporting small scale projects In Progress EULEX
NGO ADRC
Policia e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Kosova e gjerë 14, June 2020

218 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

219 Robust monitoring and supporting small-scale projects In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

220 Robust monitoring and supporting small-scale project In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP