Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
69 Mbështetje e vazhdueshme - Komunikimi me komunitetet fetare In Progress UNHCR Kosova e gjerë

71 Monitorim i vazhdueshëm In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

74 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku

75 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

77 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Integrimi ekonomik In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

80 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

83 Programi i stabilizimit të komunitetit - Tregu në fshatin Kmetovce Completed IOM Gjilan

84 Community stabilization program - Panaire In Progress IOM Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

85 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave In Progress IOM Kosova e gjerë 01, June 2018

91 Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit ' In Progress Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Mitrovicë e Veriut

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

92 Promovimi i Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs) dhe ndihma e ofruar Zyrës së Planifikimit Strategjik të ZKM-së për lokalizimin, monitorimin dhe raportimin e progresit në SDG In Progress UNKT Kosova e gjerë

94 Healthier Kosovo Completed UNDP
Ministria e Shendetesise
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2018 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

95 Promovimi dhe shtrirja In Progress UNDP
Eco Kosovo
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

97 Ndihmë për tregti Completed UNDP Mitrovicë e Veriut 01, January 2012 01, December 2018

102 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave In Progress IOM Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

103 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed UNMIK
Sabor
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Graçanicë , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

105 Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit Completed UN Women
OSCE
AGK
Kosova e gjerë 03, May 2019

#HUMAN RIGHTS

106 JUFREX (Përforcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe mediave në Evropën Juglindore) Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 20, April 2016 19, April 2019

#HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP