Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
185 Advocacy for proportional employment presentation Completed UNMIK
NGO Lens
Kosova e gjerë

186 Kulture dhe kende si gjithmone Completed UNMIK
OJQ Durmish Aslano
Prizreni

187 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve Completed UNMIK
Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
Prishtinë , Graçanicë

188 Shtëpia ime, e drejta ime Completed UNMIK
AGK
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

189 Fuqizimi ekonomik I grave Completed UNMIK
Jahjaga Foundation
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

190 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed Sabor
UNMIK
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

191 Krijimi i Croissant multi-etnik dhe Kuzhina Pastiçerie në Istog / Istok Completed UNMIK Istog

#YOUTH

192 Ndërtimi I Urave Në Mes të Komuniteteve Completed NGO Lighthouse
UNMIK
Zubin Potoku

193 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 In Progress Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
UN Women
UNMIK
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

194 Qendra për Ndihmë Ligjore In Progress Instituti Kosovari Drejtësisë
UNMIK
Agjencioni Për Ndihmë Ligjore
Kosova e gjerë 01, June 2019 01, June 2020

#HUMAN RIGHTS

195 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" Completed Ministria e Punëve të Brendshme
Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu
Policia e Kosovës
Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial
Anëtarët e Komisionit për Legjislacion
NGO INJECT
UNMIK
Zyrtarët për Barazi Gjinore
Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

196 Building Capacity for Better Community – Supporting establishment of Community Forums in Municipality of Zvecan and Municipality of Skenderaj In Progress IQS
Inclusive Development Programme
New Social Initiative
Zveçan , Skënderaj 15, May 2019 15, May 2020

197 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit Completed EU
Ministria e Drejtësisë
IRZ
Kosova e gjerë 03, October 2016 02, October 2018

198 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
CEPEJ
Këshilli Prokurorial i Kosovës
EU
Keshilli i Europes
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

199 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit Completed IRZ
Ministria e Drejtësisë
EU
Kosova e gjerë 03, October 2016 02, October 2018

200 Strategjia e Ndihmës së Sundimit të Ligjit në Kosovë 2016-2019 Completed Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Kosova e gjerë

201 Ballafaqimi me trashëgiminë e konflikteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë In Progress Kosova e gjerë 01, November 2018 31, March 2021

202 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed EU
Kvinna till Kvinna
Art Polis
Alternativni Centar za Devojke
Prishtinë 05, November 2019 08, November 2019

#GENDER EQUALITY

203 Adresimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike në Kosovë Completed Art Polis
CFD Zvicerane
Gjilan 31, October 2019

#GENDER EQUALITY

204 Gratë e reja ndërtojnë paqen Completed Alternativni Centar za Devojke
Art Polis
Kvinna till Kvinna
EU
Prishtinë

#GENDER EQUALITY

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP