Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
139 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

142 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

144 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive Completed IOM
New Perspektiva
Kosova e gjerë

145 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive Completed IOM
New Perspektiva
Kosova e gjerë

146 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) In Progress KSSP
UNDP
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, December 2020

147 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

148 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

149 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019

151 Mbështetje e vazhdueshme për të kthyerit vullnetarë, personat e zhvendosur, personat në rrezik të pashtetësisë, azilkërkuesit dhe refugjatët In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

152 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019

154 Mbështetja e iniciativave të gjuhës Completed UNMIK
IOM
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

155 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore In Progress UNMIK
NGO Women's Right
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY

157 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike Completed UNMIK Viti , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan

158 Akademia e Grave te Reja Zvecan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019

159 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi Completed UNMIK
Gjykata e Apelit Kosovëdhe
Akademia e Kosovës për Drejtësi
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

160 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara Completed UNMIK Kosova e gjerë

161 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" Completed UNMIK
NGO INJECT
Anëtarët e Komisionit për Legjislacion
Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial
Policia e Kosovës
Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu
Ministria e Punëve të Brendshme
Zyrtarët për Barazi Gjinore
Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

162 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura Completed UNMIK
NGO ADRC
Gjykata Themelore Mitrovicë
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#HUMAN RIGHTS

163 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore Completed UNMIK
NGO Women's Right
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY

164 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës Completed UNMIK
Shoqëria civile
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP