Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
216 Monitoring and Advising In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

219 Robust monitoring and supporting small-scale projects In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

220 Robust monitoring and supporting small-scale project In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

221 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

224 Java e grave In Progress NDI Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

227 Java e grave In Progress NDI Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

236 Fondi për tregime ndërkufitare hetuese In Progress BIRN Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

309 Njihni të drejtat tuaja In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Institucioni i Avokatit të Popullit
Kosova e gjerë

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

324 Programi i Ndihmës për Ndërmjetësimin e të Miturve Completed UNICEF
Domovik
Mitrovicë e Jugut 01, February 2018 01, June 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

330 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës Completed UNMIK
NGO EkoPro
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 30, October 2019 15, June 2020

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

332 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës Completed UNMIK
Danish Refugee Council
Mitrovicë e Veriut 25, November 2019 15, May 2020

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

338 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative In Progress GIZ Kosovo
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë 01, June 2019 01, June 2021

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

352 Mbështetje për Fakultetin Juridik Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Kosova e gjerë

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

354 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova Women for Women
Kosova e gjerë 01, December 2017 01, September 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

357 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme Completed GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2015 01, January 2019

#HUMAN RIGHTS

359 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Ministria e Shendetesise
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019

#HUMAN RIGHTS

361 Akademia e Forumit Rinor Completed OSCE Kosova e gjerë 24, September 2019 29, September 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

362 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë Completed EU
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Italian High Council of the Judiciary
Ministria e Drejtësisë së Italisë
Ministria e Drejtësisë së Francës
Kosova e gjerë 16, October 2016 09, May 2019

#HUMAN RIGHTS

365 Mbështetje e mëtutjeshme për Reformën në Edukimin Ligjor Completed EU
IRZ
Center for International Legal Cooperation
Akademia e Kosovës për Drejtësi
Kosova e gjerë 01, February 2016 31, July 2018

#HUMAN RIGHTS

370 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut në Kosovë përmes shoqërisë civile aktive Completed EU
Art Polis
GLPS
Kosova e gjerë 01, March 2017 31, July 2019

#HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP