Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
250 Vepro në vend - Le të dëgjohet zëri yt! Completed UNDP
Radio Mitrovica Sever
Zveçan 01, June 2018 30, November 2018

#YOUTH

251 Promovimi i Zveçan - si një destinacion turistik Completed Radio Mitrovica Sever
UNDP
Zveçan 01, October 2019 01, March 2020

252 Menaxhoni të ardhmen - Mësoni Aftësitë, Punoni veten In Progress GIZ Kosovo
NGO LINK
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq

#YOUTH

254 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit In Progress KFOS
Futja Ngjyre
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

255 Promovimi dhe pilotimi i arsimit të dyfishtë Completed NGO LINK
HELVETAS
Zveçan

#YOUTH

256 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë Completed USAID
BIRN
ATRC
Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2019

#GENDER EQUALITY

259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019

260 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019

#GENDER EQUALITY

262 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020

#GENDER EQUALITY

264 Fuqizimi i grave në ekonomi përmes ndërmarrësisë In Progress ATRC
USAID
Innovative Community Development Center
Lipjan 01, July 2019 01, April 2020

#GENDER EQUALITY

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

268 Qëndroni për pronën e saj! In Progress ATRC
USAID
W4WK
Kosova e gjerë 01, July 2019 01, September 2020

#GENDER EQUALITY

270 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë In Progress ATRC
USAID
Sindromi Down Kosova
Kosova e gjerë 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

272 Rinia për ndryshime In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

274 Menaxhimi i mediave sociale - një alternative alternative për rininë kosovare In Progress ATRC
USAID
Center for Advanced Studies – FIT
Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

276 Promovimi i pozitës së të rinjve në dritën e Marrëveshjeve të Brukselit Completed KFOS
NGO Synergy
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, July 2019 01, November 2019

#YOUTH

277 Mbështetje për komunat më të forta dhe të qëndrueshme In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale
Kosova e gjerë 01, December 2017 01, December 2020

278 Pjesëmarrja e Grave në Sektorin e Sigurisë së Kosovës Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 01, September 2014 10, January 2019

279 Drejt një Pjesëmarrje Gjithëpërfshirëse në hartimin e politikave Completed Ambasada e Hollandës
Qeveria e Kosovës
Platforma CiviKos
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2018

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP